Kohtumine Vohnjas

6.oktoobril kohtusid Tegu Seob liikmed Vohnja küla elanikega.

Tänusõnad kogukonnaliikmete poolt:

Suur tänu toetamast teetöid liikluse rahustamiseks Vohnja mõisa ümbruses!

Koolilastel ja jalgsi liiklejatel on palju kordi turvalisem liigelda tänu mõisa parkla äärde ehitatud ohutussaarele ja liiklust takistavatele künnistele. Piirded mõisa ees aitavad pidurdada väikelaste liikumist suurele sõiduteele. Oleme hoitud! Aitäh!

Aitäh toetamast madalseiklusraja ehitamist Vohnja mõisaparki!

Eriline tänu uhke ja moodsa korvpalliplatsi ehitamise eest! Loodame, et külas jagub pallimängu entusiaste ning ka järelkasvu tublidele spordisõpradele.

Kogukonna plaanid külalelu parendamiseks koostöös Kadrina vallaga:

Kaardistada Vohnja külas niitmist vajavad alad, mis kuuluvad Kadrina vallale ning leida lahendusi tööde teostamiseks.

Vohnja mõisatiikide äärte niitmise võimalused ja teostamine.

Püüda leida lahendusi Vohnja-Kallukse tee parandamiseks.

Kaardistada ümbruskonnas teed, mis vajavad remonttöid ning jõudumööda tegutseda, fikseerida omanikud ja koostada sellest tulenevalt edasised plaanid.

Mõisapargi olukorra kaardistamine koostöös spetsialistidega ning vajalike hooldustööde teostamine (võsa eemaldamine, kõnniradade loomine, suusaraja loomiseks eeltööde tegemine).

Vohnja Ringi tee 5 oleva kinnistu probleemidega tegelemine (leida võimalusi soetada elamiskõlbmatu hoone Kadrina valla omandisse, et seejärel teha järgmisi plaane juhul, kui senised omanikud midagi ei tee).

Infotahvli meisterdamine ja paigaldamine kogukonnale sobivasse kohta.

Poe kinnistu omanikuga läbirääkimised ümbruskonna korrastamiseks.

Leida lahendusi vanade lagunevate hoonete omanikega hoonete korrastamiseks või likvideerimiseks. Teha koostööd omanikuga olukorra lahendamiseks.

Tegeleda transpordiprobleemidega, mis puudutavad nädalavahetustel liikumist ning noorte huviharidusega tegelemist. Selgitada välja kogukonna liikmete vajadused ja sellest tulenevad suunad ja mahud.

Suur tänu Vohnja kogukonna inimestele ja Tegu Seob liikmetele konstruktiivse ja edasiviiva arutelu eest! HEA SÕNA VIIB HEA TEONI!

Kokkuvõtte koostasid:Anneli Meibaum ja Jüri Suurkivi

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga